Ogrevalni sistemi

V podjetju Strojinstal Cerar imamo večdesetletne izkušnje z inštalacijami in servisiranjem ogrevalnih sistemov. Izvajamo vgradnje, montaže in vzdrževanje kurilnih naprav, sončnih kolektorjev, toplotnih črpalk in nasploh kurilnih sistemov. Izvajamo napeljavo vseh vrst centralnega ogrevanja, kar pomeni tako klasičnega kot tudi talnega ogrevanja, ki je z vidika zdravja in razporeditve toplote najprimernejše.

 

Plinsko ogrevanjecerar_s7

Ločimo dve vrsti ogrevanja na plin; to je ogrevanje na naftni plin, ki je tako kot ogrevanje na olje, nekoliko dražje z vidika stroškov, in ogrevanje na zemeljski plin, ki omogoča precejšnje znižanje stroškov ogrevanja. Obe omogočata enostavno skladiščenje in dobavo ter udobje.

 

Talno ogrevanjecerar_s4

Deluje po principu sevanja toplote iz tlaka, toplota torej prihaja v prostor v obliki radiacije infrardečih žarkov. Omogoča nizkotemperaturno ogrevanje in odličen izkoristek toplote ter za enak občutek toplote v prostoru dovoljuje za stopinjo ali dve nižjo temperaturo zraka.

 

Električno ogrevanjecerar_s9

Če smo si nekoč predstavljali pod električno ogrevanje predvsem električne radiatorje, ki so lahko ogreli kvečjemu manjše prostore, je danes slika povsem drugačna. Na voljo so še električno talno gretje, električni sevalni paneli in električni grelci.

 

Ogrevanje na trda gorivacerar_s8

Je cenejši način ogrevanja, zato je dandanes tudi najpogostejša izbira. Lesna biomasa je namreč ves odpadni lesni material, od žagovine, oblovine do odpadkov pri obrezovanju dreves, ki ga zmeljejo v sekance ali stisnejo v pelete.

 

Solarno ogrevanjecerar_s5

Tovrstno ogrevanje terja precejšnjo začetno investicijo, kasneje pa vam prinaša za tretjino manjše stroške pri ogrevanju. Posamezni sistemi se med sabo razlikujejo predvsem po vrsti kolektorjev (ploščati ali cevni) in po velikosti hranilne vode.